اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:06

شروع نام با ( ه )  

 

 

زن حضرت ابراهیم، جدایی کننده

هاجر

توبه کننده، بازگشت به حق

هایده

راهنما

هدا

ارمغان، پیش کش

هدیه

وجود، بودن

هستی

خورشید، بگذار، باشد

هلیا

مرغی افسانه ای، خجستگی،

هما

فریاد، جمع مردم که بر سر چیزی گرد آیند

هنگامه

روشن، پیدا

هویدا