اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:37

شروع نام با ( ش )
پهلوان ایرانی، پادشاه ایرانی

 شاپور

شاد، خرم، سرزنده

 شادمان

سیراب، خوشحال، ترو تازه

 شادمهر

خواست شاه

شاهکام

مراد بزرگ، أرزوی شاهانه

 شاه مراد

شاهزاد، فرزند شاه

 شاهپور

بهترین چهره، خوش چهره

 شاهرخ

پرنده شکاری ، لایق، تکیه گاه،ممکن

 شاهین

سزاوار، همتا

 شایان

درخور، فراخ، ذخیره، شایسته، گشاد

 شایگان

میان سال

 شبیب

نام روستایی در قفقاز، پسر شاپور

 شروین

أبرومند، پاک نژاد و عالی مقام

 شریف

ماه هشتم هجری، شعبانی منسوب به أن

 شعبان

نام پیامبری که پدرزن موسی بود، توشه دان، مشک کهنه

 شعیب

پاس دار خداوند

 شکرالله

أرام، تحمل، بردباری

 شکیب

شعله، ستاره کوکب، ستاره روشن، زود گذر،  راه أب

 شهاب

شاه داده، روستایی در کرمان که میوه های شیرین دارد

 شهداد

رام شده شاه، أرامش شاه

 شهرام

کلانتر، حاکم شهر، فرماندار والی

 شهریار

شاه زاده

 شهزاد

پردل، دلاور، بی باک، شجاع

 شیردل