اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:20

شروع نام با ( ح )


کشاورز، برزگر، شیر

 حارث

 نگهبان، پاسدار

 حارس

مدافع

حامی

ستاینده، ستایشگر، درود فرستنده

 حامد

منسوب به حایر، زمینی که مرقد سیدالشهدا(ع) در آن واقع است.

 حایری

دوست، معشوق، محبوب و دوستدارخدا

 حبیب

دلیل، نمودار، برهان

 حجت

آهنگر، آهنکار و آهن فروش

 حداد

شمشیر بران، تیزی شمشیر

 حسام

صاحب جمال، زیبارو، نیکو

 حسن

ر.ک حسن

 حسین

عظمت، بزرگی، شرم و حیا

 حشمت

پنبه زن،نام منصور حلاج

 حلاج

ستاینده خدا، کسی که خدای یگانه را ستایشگر است.

 حمدالله

شیر، عموی پیامبر

 حمزه

پسندیده، ستوده، مبارک

 حمید

شیر، یکی از نام های حضرت علی(ع)

 حیدر