اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 15:32

شروع نام با (ث )پایدار، استوار

 ثابت

روشن، سوراخ کننده

 ثاقب

حاصل درخت، میوه

 ثمر

گران، سنگین، پرقیمت

 ثمین

نام مرد تدبیر و شجاعت، مزد، پاداش

 ثواب