مرداد - عمومی اطلاع رسانی

مرداد

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:41

 شخصیت کلی متولدین مردادمتولدین مرداد به وسیله خورشد قدرتمند هدایت میشوند . این ماه به عنوان علامت شاهانه درمنطقه البروج شناخته شده است . درمتولدین این ماه تمام فاکتورهاى دیگر مانند وراثت ,محیط,تربیت و تحصیلات ,تاثیرات قویتری دارند . به متولدین این ماه هدایاى فوق العاده والطاف گرانقدری ارزانى داشته شده است ,وبه همین مناسبت متولدین مرداد را یکى از خوشبخت ترین ماههاى سال دانسته اند . ماه مرداد سمبل دنیاى سرگرمیهاست وتعداد زیادی از افراد معروف درموسیقى,ادبیات,تئاتر وغیره دربین متولدین مرداد یافت میشود .

شما به طرز ما فوق عادی استعداد هنری وخلاقیت دارید . با تعلیم گرفتن ,که شما بیش از هر فرددیگری آن را بسرعت فرامیگیرید , میتوانید جایگاه خود رادریکى از این عرصه هاى هنرى بیاید. طبیعت شما مهربان ودلسوز است.
خوش مشرب و خوش قلب هستیدوبه سرعت باب دوستى با افراد رامى گشایید . قسمت اجتماعى زندگى شما همیشه نقش مهمى رادرکارهایتان بازى میکند. هم مسایل عشقى وعاطفى و هم درمورد تجارت ومشاغل. درارتباطتان با اشخاص مهم موفق وکامیاب خواهید بود . سمبل ماه مرداد شیر است که معرف یک غریزه درنده است وشما این خصیصه رادارید,البته درفرم متمدنانه واجتماعى شده . شما موجودی مهاجم وسلطه جو هستید ویک شهامت غیر عادی برای پیکار با زندگى دارید . زمانى که فکرتان راروى یک هدف بخصوص متمرکز میکنید . هیچ چیز بجز مرگ نمیتواند شما را متوقف کند . گرچه همانطور که گفته شد موجود بى باکى هستید , لیکن درعین حال مستعد این هستید که قدرت وپول را بپرستید , بحدى که مکررا" خود را وارد میکنید کسى را دوست داشته باشید به خاطر اینکه او میتواند در رسیدن به هدف یاریتان دهد .به طور طبیعى داراى روحیه اى قوی وماجراجوهستید. دوست دارید از محلى به محل دیگر پرسه بزنید ودوست داریدبه مکانهای دور وعجیب وغریب مسافرت کنید ,زیرا به ماجرا وهیجان علاقه دارید . صادقانه بگوییم تمایلات بى باکانه وگاه عصیانگر شما غیر قابل کنترل نیست ,لیکن اگر وراثت قدرت آنها را افزایش دهد , بایستى مواظب خودتان باشید. شانسهاى سما برای موفقیت همانطور که اشاره شد درتمام قسمتهاى زندگى ازحد متوسط بالاتر است . ممکن است این موفقیت خیلى زود درکار وشغلی که به آن مشغولید به سراغتان بیاید . اگر کوششهاى اولیه شما شکست بخورند سه شانس جداگانه دیگر وجوددارد که میتوانید سعى دوباره اى برای شهرت وموفقیت بکنید . اگر شکستی درکار باشد بیشتر به دلیل این است که شما تمایل دارید به طور غیر عاقلانه اى دست ودلباز باشید,پول را با بى دقتى به هدر بدهید وسرمایه گذاریهاى غیر مطمئنى بکنید . کیف پول شما اکثرا" طعمه خوبى براى اشخاص بى اصل ونسب است . شما بایستى با دقت تمام مراقب این نقطه ضعف خود باشید زیرا از آن تیپ اشخاصى نیستید که از تجربه ,پند بگیرید . از نظر عاطفى آدم متعادلى هستید: احساساتى ,دلسوز وعلاقمند به اینکه احساس خودرانشان بدهید . شما براى کسانی که دوست داریدهرکارى میکنید . آرزوى دایمى شما سعادتمند بودن درعشق است ووقتى عاشق کسی نیستید وکسى هم شمارادوست نمیدارد ,بسیار ناشاد وغمگین هستید . بدبختانه بیشتر متولدین مرداد مستعد این هستند که درعشق انتخاب غلط داشته باشند و معمولا"به علت همین اشتباه ,درماجراهاى عشقی خود رنج میبرند . آنها اکثرا" دوبار ازدواج میکنند . اگر انتخاب صحیحى به عمل بیاورید,از محیط خانه خود لذت میبرید . شما بچه ها رادوست دارید وبه طور معمول بایستى حدود دو بچه داشته باشید.