دسته‌بندی اسمهای اصیل ایرانی ( پسر ) - عمومی اطلاع رسانی
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:37

شروع نام با ( ش )
پهلوان ایرانی، پادشاه ایرانی

 شاپور

شاد، خرم، سرزنده

 شادمان

سیراب، خوشحال، ترو تازه

 شادمهر

خواست شاه

شاهکام

مراد بزرگ، أرزوی شاهانه

 شاه مراد

شاهزاد، فرزند شاه

 شاهپور

بهترین چهره، خوش چهره

 شاهرخ

پرنده شکاری ، لایق، تکیه گاه،ممکن

 شاهین

سزاوار، همتا

 شایان

درخور، فراخ، ذخیره، شایسته، گشاد

 شایگان

میان سال

 شبیب

نام روستایی در قفقاز، پسر شاپور

 شروین

أبرومند، پاک نژاد و عالی مقام

 شریف

ماه هشتم هجری، شعبانی منسوب به أن

 شعبان

نام پیامبری که پدرزن موسی بود، توشه دان، مشک کهنه

 شعیب

پاس دار خداوند

 شکرالله

أرام، تحمل، بردباری

 شکیب

شعله، ستاره کوکب، ستاره روشن، زود گذر،  راه أب

 شهاب

شاه داده، روستایی در کرمان که میوه های شیرین دارد

 شهداد

رام شده شاه، أرامش شاه

 شهرام

کلانتر، حاکم شهر، فرماندار والی

 شهریار

شاه زاده

 شهزاد

پردل، دلاور، بی باک، شجاع

 شیردل


اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:35

شروع نام با ( س )نام پدر بابک، جد اردشیر و از نجبای پارس

 ساسان

کوشا، شتابنده

 ساعی

سردار، رئیس

 سالار

درست، تندرست و بی عیب

 سالم

راه و آیین،  ترتیب و نظام

 سامان

ورم، آماس، پسر نوح

 سام

مخفف ستاره، خیمه پشه بند، پرده، پوشاننده

 ستار

صفت امام چهارم، بسیار سجده کننده

 سجاد

چراغ

 سراج

بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معنی اطاعت از خداوند

 سروش

نیک، خجسته

 سعد

نیک بخت، همایون، خجسته

 سعید

سنگ بزرگ، سلمان ایرانی از صحابه بزرگ

 سلمان

درست، سالم، بی عیب

 سلیم

پسر رستم، سرخ آب

 سهراب

ستاره ای درخشان در طرف جنوب

 سهیل

در اوستا سیامک به معنای سیاه مو آمده است

 سیامک

ساوخش فرزند کیکاووس و پدر کیخسرو

 سیاووش

پدر ابو علی سینا، سینه، سوراخ کننده، کوه طور سینا

 سینا


اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:33

شروع نام با ( ژ )عمیق، رودخانه یا چاه

 ژرف

آدم بخیل

 ژکور

شیر درنده، خشم آلود

 ژیان