با مصرف قارچ دیابت خود را کنترل کنید - عمومی اطلاع رسانی

با مصرف قارچ دیابت خود را کنترل کنید

دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 22:00

با مصرف قارچ دیابت خود را کنترل کنید

 

باز هم بخوانید از فواید مصرف قارچ و این بار این که دانشمندان علوم تغذیه می گویند مصرف مواد غذایی

 

حاوی مقدار قابل توجهی کروم از جمله قارچها نقش بسزایی در کنترل بیماری دیابت دارند.

 

بر اساس تحقیقات اگر چه ورزش کردن بهترین و موثر ترین سلاح برای مبارزه با دیابت است اما مصرف

 

کروم های مصرفی نیز در کنترل دیابت بسیار حیاتی هستند و دانشمندان علوم تغذیه در کنار قارچ ها به

 

حبوبات و جگر سیاه به عنوان دیگر منابع سرشار کروم اشاره دارند.