آجیل و خشکبار و مرکبات - عمومی اطلاع رسانی

آجیل و خشکبار و مرکبات

دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 21:51

آجیل و خشکبار و مرکبات

 

آجیل و خشکبار از دانه و میوه های حاصل از درخت درختچه و گیاهان به دست می آیند که به صورت خام یا بو داده و خشک مصرف می شود از این فراورده ها به صورت اجزای تشکیل دهنده در فراورده های قنادی کیک شیرینی و بستنی و استفاده می شود.

خشکبار و اجیل منبع انواع مختلف میکروارگانیزم ها هستند که ممکن است برخی از آنها از نظر بهداشت عمومی اهمیت داشته باشند.

تعداد و نوع میکوارگانیزم های موجود بستگی به شرایط برداشت میوه و دانه و طرز نگهداری در فرآیند آنها دارد به طور کلی خشکبارهایی که دارای پوسته سخت هستند دارای تعداد کمتری نسبت به فرآورده هایی هستند که دارای پوست نرم می باشند.

دانه ها و میوه هایی که از مراتع و چراگاه ها براشت می شوند امکان دارد آلودگی زیادی داشته باشند.