چندش آورترین غذاهای جهان - عمومی اطلاع رسانی

چندش آورترین غذاهای جهان

یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 23:36

 چندش آورترین غذاهای جهان

 

 این شش غذا به عنوان چندش آورترین غذاهای جهان شناخته شدند. اگر می خواهید بدانید به چه دلیل این انتخاب صورت گرفته است، پیشنهاد می کنیم این مطلب را با دقت بخوانید.

 

zMaru Casu

 این غذا متعلق به کشور ایتالیا است. پنیر را عمدا در حالتی نگه می دارند تا مگس پنیر رویش پدید بیاید و لارو تولید کند، یعنی در واقع تا نهایت تجزیه و فساد پنیر پیش می رود. این حشره ها می توانند تا شش اینچ در هوا بپرند وقتی پنیر به این حالت از فساد و تجزیه رسید مصرف می کنند.

 

Escamoles

 یک غذای مکزیکی که از تخم های مورچه های بزرگ مکزیک تهیه می شود.

 

Lutefisk

 یک نوع غذای نروژی که گوشت ماهی را برای روزها در آب قلیایی می گذارند.

 

Wine Mice Body

 این هم شراب بچه موش که در چین مصرف می شود.

 

Pacha

 این غذا با نام «پاچا» در کشور عراق بسیار طرفدار دارد.

 

Balut

 این هم یک غذای فیلیپینی که شامل تخم اردک آب پز شده می باشد. البته تخم اردک را زمانی آب پز می کنند که تا از تخم بیرون آمدن جوجه اردک چند روزی بیشتر باقی نمانده است یعنی جنین اردک را زنده زنده داخل تخم آب پز می کنند و می خورند.