10 کلید طلایی موفقیت - عمومی اطلاع رسانی

10 کلید طلایی موفقیت

یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 21:30

10 کلید طلایی موفقیت

 

1  کینه و نفرت را مسموم و عفور بخشش همانند پاد زهری است که روح را درمان می کند

 

2  طرز فمر خود را عوض , و به خدا توکل کنید.

 

3  مردم را به چشم دوست ببینید نه دشمن. زندگی با چنین احساسی , شیرین تر و لذت بخش تر است.

 

4  به ضمیر نا هوشیار خود تلقین کنید که از عهده انجام هر کاری بر می آیید.

 

5  ایمان بیاورید که زندگی شما سرشار از شادی و امید است.

 

6  ترس را از وجودتان برانید و جای آن را با امید و آرزئهای شیرین عوض کنید و تسلیم افکار موهوم و پست نشوید.

 

7  هر بلایی که به سرمان می آید , به دست خودمان است. پس در انتخاب اهداف و عملکرد تان دقت بیشتری داشته باشید.

 

8  هر انسانی در وجودش عامل شفا بخش هستی نهفته است . هر گونه ترس و اضطراب را از خود برانید تا نیروی هستی هر درد و مرضی را از خود  و وجودتان پاک کند.

 

9  با تفکر درباره افرینش ,عقده حقارت و احساس خود کم بینی را در خودتان از بین ببرید.

 

10  انسان بر پایه ایمان خود , هر چه می خواهد به دست می اورد. کافی است به موضوعی خوشایند فکر کنید , دیری نمی گذرد که نتایج آن را خواهید دید.