راز هایی ساده و مفید برای پسران (( از دست ندید )) - عمومی اطلاع رسانی

راز هایی ساده و مفید برای پسران (( از دست ندید ))

سه‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:04

راز هایی ساده و مفید برای پسران  (( از دست ندید )) 

1.به دیگران آزادی بده تا خودشان باشندبا خودت سختگیر باش ,ولی با دیگران با ملایمت رفتار کن

 

2.بیشتر به نیروی تفکر متکی باش تا نیروی جسم .

 

3.خودت فکر کننگذار که دیگران برایت فکر کنند

 

4.عقاید را به دیگران تحمیل نکن.بلکه آنها را با ملایمتبه سمت دیدگاه های خود هدایت کن

 

5.از درون قوی باش تا به دیگران هم قدرت بدهیمانند درخت بلوط تنومندی که  سایه اش موجودات

دیگر را پناه می دهد

 

6.برای دیگران , دوستی صادق باش  و خود را خدمتکای بدان که همواره  در صدد خدمت به دیگران است

 

7.  سعی کن در هر کاری که انجام می دهی بهترین باشی , برای دستیابی به این هدف , لازم

 نیست دائما در صدد رقابت با دیگران باشی , بلکه این هدف را باید درون خودت پرورش بدهی

 

8.  همیشه با درستی و صداقت زندگی کن .به ندرت و با احتیاط قولبدهو اگر قول دادی ,در هر

 شرایطی به آن وفادار بمان .موفقیت واقعی را تنها با صداقت می توان یافت

 

9.  به خودت مغرور نشو جهان پیرامون بسیار بزرگ تر از توست

درجریان آن شناور باش و بدان قدرتی که تو را به حرکت در میآورد بسیار قوی تر از توست .

 

10.فکر من مال من را از سرت بیرون کن . خود را فقط جزئی بدان از حقیقت بسیار بزرگ

 

11.شمشیر عقل را در آتش عمل شکل بده . فکری را دنبال کن که نه فقط منطقی , بلکه عملی هم باشد.

 

12.خود را در حصار دلیل و منطق حبس نکن , زیرا منطق تنها از راه های رسیدن به حقیقت استوره حقیقت فراتر از منطق است .نگذار که  منطق تو را بفریبد .استدلال زمانی دوست توست , که الهام آن را هدایت کند .

 

13.رست یا غلط بودن هر چیز را در قلبت احساس تا قدرت استدلال  ذاتی و واقعی ات پرورش یابد  قدری خود را از نقطه نطرات دیگران جدا کن .

 

14.از منطق برای سرکوبی دیگران استفاده نکن .  بلکه در بحث ها با ملایمت و به عنوان ابزاری برای روشن ساختن  موضوع از آن استفاده کن

 

15.مهربانی و مراعات حال دیگران , هر دو از نشانه های قدرت درونی است . عقاید دیگران را در کنار عقاید خودت بپذیر و به یاد داشته باش  که تسلط بر خود بزرگترین پیروزی است

 

16.درت درونی خصوصا در مردان , بیش از آن که فکرش را بکنی  بستگی به کنترل امیال جنسی دارد  مردانگی را در خوشتنداری بدان, نه در آوردن امیال .....

 

17.برای تقویت اراده وظائف سخت را قبول کن و سعی کن آنها را کامل انجام دهی روزی یک کار را که باعث تقویت اراده شود انجام  بده

 

18.هنگام پیروزی جوانمرد و هنگام شکست آرام و استوار باش , هرگز اجازه نده که شکست , حقیقت وجودت را در خود محصور کند .  آن وقت خواهی دید که خود شکست تبدیل به پیروزی خواهد شد.

 

19.بخشند گی و قدر شناسی را در خود تقویت کن .  این دو از نشانه  های جوهر پاک وجودند .  این را بدان که اگر بخواهی  دیگران  دوستت باشند , باید چند امتیازی به آنها ببازی .

 

20.ا طرد خود خواهی , خود پسندی و غرور , بگذار عشق طبیعی در قلبت جوانه بزند .باتشکر فراوان از مهدی مفتخر زاده  بابت تمامی مطالب زیبا و خواندنی از او