اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:34

 شروع نام با ( ش )

 

 

 

خوشحال، شادان

شادی

قطره، آبی که سحرگاه بر روی برگ و گل نشیند

شبنم

شرار آتش، زبانه آتش

شعله

گل سرخ، قرمز وحشی

شقایق

گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ

شکفته

گل درختان میوه، غنچه درختان نورس

شکوفه

حشمت

شکوه

بردبار،صبور

شکیبا

دارای شکل و ظاهری زیبا

شکیلا

زیبای شهر، کسی که در آن شهر از او زیباتر نباشد

شهربانو

شهری، در شهر تولد یافته

شهرزاد

مشهور، نامور،

شهره

چشم درشت شاداب، چشم سیاه و فریبنده

شهلا

ناز شاه، از آهنگ های موسیقی

شهناز

منسوب به شاه

شهین

دیوانه، عاشق و شوریده

شیدا

نام زن خسرو پرویز، معشوقه فرهاد زن خسرو

شیرین

موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان،

شیلا

زن خال دار

شیما

بلیغ، نیکو

شیوا

شاد

شادان

 

شروین

نوعی آهو

شوکا

عشق شهر

شهرناز

شاهزاده

شهزاده

آفتاب، درخشان

شیده

افسون شده

شیفته

زن شیرین و حساس

شیرین بانو