اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:30

 شروع نام با ( ر ) 

 

 

آهنگی در موسیقی چهارم

رابعه

کوچ کننده

راحله

شادمان

راضیه

همسر دوم امام حسین، واحد تنبور

ربابه

رخ، چهره

رخساره

بوی خوش

رایحه

خوش اندام، متکبر، خودخواه

رعنا

دختر امام حسین، آنچه برای به دست آوردن چیزی یا به جهت حفظ و نگه داری خود به کار ببرند از قبیل دعا

رقیه

نورانی، روشن

رکسانا

روشن، پرچم روشنایی

روشنک

پرمعنی

رسا

آرامش

رامش

روشنایی

رکسانه

روح، روان

روان

یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

رودابه

نور کوچک

روشنک

آزاد

رها

خیال، هر چیزی که از زمین بروید

رویا