اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:26

 شروع نام با ( خ ) 

 

 

خانم، باوی بزرگ

خاتون

یادبود،سرگذشت

خاطره

مبارک، فخنده

خجسته

بچه شتر، نام اول پیامبر

خدیجه

بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه

خیرالنساء

خندان

خندان

آفتاب

خورشید