اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:25

  شروع نام با ( ح )

 

 

آبرو، احترام

حرمت

زن بردبار، نام دایه پیامبر

حلیمه

ستوده، پسندیده

حمیده

زن سپید و سرخ، لقبی که پیامبر به عایشه داده بود.

حمیرا

زن گندمگون

حوا

رنگ حنا

حنانه

زن بهشتی، زیبا و سفید

حوری