اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:14

 شروع نام با ( ب )  

 

پارسا، نورانی، کسی که از دنیا بریده باشد و از ازدواج خودداری کرده باشد.

بتول

گلی زیبا و معروف که طبیعت آن سرد است.

بنفشه

زیبایی، بتخانه چین

بهار

کشت بهاره، گروه زنبوران ونام دهی

بهاره

خوش چهره، نیک روی

بهرخ

باناز خوب، خوش ناز

بهناز

خانه، یکتا، بی مانند

بیتا

خانم، متشخص، زن مجرد

بانو

کریستال

بلور

دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوبک

بوس، بوسیدن

بوسه

بهار کوچک

بهارک

بهترین صورت

بهرخ