اسمهای اصیل ایرانی دختر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی دختر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 20:12

 شروع نام با ( الف ) 

 

 

نام دختر کوروش و اردشیر دوم

آتوسا

آبگینه

آبنوس

آتش، نهمین ماه ایرانی

آذر

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرخش

نام گلی است برنگ سرخ

آذرگون

پاکدین

آذرنوش

زینت آلات

آزین

مانند

آسا

نام گلی

آلاله

آویز

آویزه

خواهش، مراد

آرزو

پارسا، فروتن

آرمیتا

آنکه در بند نباشد

آزاده

آزاده

آزیتا

ستون و عمود

آسیه

شادباش و ستایش

آفرین

توده، چوب ریزه خشک

آمنه

نام رب النوع آب در ایران باستان

آناهیتا

نغمه، صدا

آنوشا

آهنگ، آواز

آوا

غزال، چابک

آهو

ماه وش، ماه روشن

آیدا

سیاره ارانوس

ارانوس

نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارغوان

رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارکیده

هدیه

ارمغان

تاج

افسار

نام کشور ایران

ایران

دختر ایران

ایران دخت

بزرگ داشتن

احترام

ستاره، کوکب، ستاره بخت و اقبال

اختر

بزرگ تر، بزرگوارتر

اعظم

پاشیدن

افشان

طلسم و جادو

افسون

سرگذشت، حکایت

افسانه

تاج، گرامی تر

افسر

یکی از سنگ های قیمتی

الماس

ایلناز(ترکی)

الناز

وحی، تلقین کردن

الهام

رب النوع، بت

الهه

برگه محاسبات، بازگویی سرگذشت ها(انگاره می کند)

انگاره

خوشبخت

انوشه