اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی
X
تبلیغات
زولا

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:35

شروع نام با ( س )نام پدر بابک، جد اردشیر و از نجبای پارس

 ساسان

کوشا، شتابنده

 ساعی

سردار، رئیس

 سالار

درست، تندرست و بی عیب

 سالم

راه و آیین،  ترتیب و نظام

 سامان

ورم، آماس، پسر نوح

 سام

مخفف ستاره، خیمه پشه بند، پرده، پوشاننده

 ستار

صفت امام چهارم، بسیار سجده کننده

 سجاد

چراغ

 سراج

بانگ، در اوستا سرئوشه آمده به معنی اطاعت از خداوند

 سروش

نیک، خجسته

 سعد

نیک بخت، همایون، خجسته

 سعید

سنگ بزرگ، سلمان ایرانی از صحابه بزرگ

 سلمان

درست، سالم، بی عیب

 سلیم

پسر رستم، سرخ آب

 سهراب

ستاره ای درخشان در طرف جنوب

 سهیل

در اوستا سیامک به معنای سیاه مو آمده است

 سیامک

ساوخش فرزند کیکاووس و پدر کیخسرو

 سیاووش

پدر ابو علی سینا، سینه، سوراخ کننده، کوه طور سینا

 سینا