اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:33

شروع نام با ( ژ )عمیق، رودخانه یا چاه

 ژرف

آدم بخیل

 ژکور

شیر درنده، خشم آلود

 ژیان