اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:31

شروع نام با ( ز )


ایزد زمین و نام روز بیست و هشتم از هر ماه

 زامیاد

یکی از پیامبران و نام زکریای رازی

 زکریا

یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )

زال

 نام یک پیامبر

زرتشت

پاکیزه، پاک و منزه

 زکی

نام پهلوانی در زمان کیکاووس

 زنگنه

کمان، قوس

 زیار