اسمهای اصیل ایرانی پسر - عمومی اطلاع رسانی

اسمهای اصیل ایرانی پسر

دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 19:30

شروع نام با ( ر )


دارای منش رادمردی، سخاوت و جوانمردی

 رادمنش

منع کننده

 راد

ازنام های باستانی و کنونی ایران

 رامبد

درخشان

رخشان

یکی از شخصیت های شاهنامه

رستان

نام عاشقان ویسه و چنگ نوازی

 رامین

بهاری، فصل بهار

 ربیع

شرم کردن، نام رودی در بهشت، ماه هفتم قمری

 رجب

یکی از نام های خدا، مهربان، بخشنده، روزی رسان

 رحمان

شفقت، مهربانی

 رحمت

بخشاینده،ر.ک رحمان

 رحیم

تنومند، خوش اندام، نام پهلوان بزرگ ایران

 رستم

خشنود، راضی، خوشدلی

 رضا

روان و روح خدا، لقب حضرت عیسی

 روح الله

خجسته روز، روز خوب و نیک، بهروز، روز خوش

 روزبه

راهی، غلام، مسافر، بنده و چاکر

 رهی