برای لطافت پوست - عمومی اطلاع رسانی

برای لطافت پوست

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 14:36

لطافت پوست


چند عدد توت فرنگی کاملا رسیده را له کنید وروی پوست قراردهید وبعداز نیم ساعت با آب نیم گرم بشویید .

برای درخشندگی پوست یک خیاررا ورقه ورقه کرده روی صورت بگذارید ویک ربع ساعت دراز بکشید بعد با آب نیم گرم بشویید .