فروردین - عمومی اطلاع رسانی

فروردین

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:39

شخصیت کلی متولدین فروردینشما هنگامى که خورشید در اولین خانه منطقه البروج قرار مى گیرد متولد شده و امواج پر قدرت خورشید و همچنین سیاره فرمانرواى خود (مارس)را جذب

کرده اید.این علامت که فرمانده منطقه البروج است,سر و مغز یعنى هوش,ذهن قوى و تعقل را نشان مى دهد.برجستگى ویژه شماعزم راسخ است.شخصیت پر تکاپوى شما همراه با قابلیتهاى ما فوق عادى فکرى,شما را مستعد رهبرى
در رشته هاى مختلف,از کسب و کار گرفته تا حرفه هاى هنرى,نموده است.
شما قدرت این را دارید که دوستان با نفوذى براى خود دست و پا کنید.این مسئله به اضافه تمایل قوى که براى زندگى اجتماعىدر شما هست,سرمایه_ هایى هستند که باعث مى شوند شما به قله صعود کنید.
(مارس)سیاره هادى شما در رویارویىبا مسایل شهامت زیادى به شما داده است و عزم راسخ و قدرتى که در وجودتان هست نیز شما را یارى مى دهند;در
صورتى که این نیروها را به طرز سازنده اى به کار گیرید.کارىنیست که به وسیله آنها نتوانید انجام دهید,ولى متاسفانه در درون شما این تمایل نیز وجود دارد که این نیروها را به سویى سوق بدهید که نتایج مضرى از آنها حاصل شود.
سیاره مارس شما را متمایل مى کند به اینکه بعضى مواقع تصمیمهاى عجولانه
و از روى انگیزه آنى بگیرید.این امر باعث مى شود که کمى بى پروا و شتابزده عمل کنید بدون اینکه قبلا در مورد کارى که مى خواهید بکنید به اندازه کافى فکر کرده باشید.اگر از پیش در مقابل این نوع تمایلات خود جبهه نگیرید,اختلاف,
عدم تفاهم و جدال و ستیزه در قسمتهاى مختلف زندگى همراه شما خواهد بود.بنابراین قبل از اینکه اجاره نامه,قرارداد یا هر نوع سند مهم دیگرى را امضا کنید,درباره آن بدقت فکر کنید.به نصایح دوستانى که قلبا هم سلیقه شما هستند توجه کرده و در هیچ کارى عجله نکنید.زمانى که تحت فشار هستید هیچ نوع تصمیمى نگیرید.این موضوع بسیار مهم است زیرا شما شخص فکور و ایده آلیستى هستید.موجودى دلسوز و قابل اعتمادید.این قابل اعتماد بودن شما باعث میشود که بسادگى شما را بفریبند و همدردى شما به دیگران اجازه مى دهد که مسایلى را به شما تحمیل کنند.شما باید بیاموزید که تملق را از ستایش صادقانه تشخیص بدهید و در مورد مردمى که با شما سر و کار دارید قاطع تر باشید. مهم نیست اگر بعضى اوقات این مسئله باعث ناراحتى
جزئى بشود.براى موفقیت در زندگى شانسهاى شما فوق العاده است. گرچه به علت اینکه موجود فعالى هستید متمایل به داشتن شغلهایى هستید که با تجارت همراه است لیکن پول به تنهایى براى شما اهمیت چندانى ندارد و فقط نشانه اىاست از قدرت و امنیت.در اوایل زندگى,امکان این هست که به دلیل نداشتن راهنما یا قدم گذاردن در یک راه غلط,مقدارى پریشانى و شکست برایتان پیش بیاید,ولى هنگامى که خودتان را باز یافتید,با سرعتى غیر عادى به سوى ترقى گام بر خواهید داشت.
احتمالا مسئولیتهاى زود هنگامى به دوش متولدین این ماه گذاشته مى شود.
این تجربه ها براى سرپا ایستادن شما در زندگى آینده تان مفید خواهد بود. خیلى مطبوع خواهد بود اگر براى ایجاد تعادل در شخصیت خودتان,در اوایل زندگى و جوانى آموزشهایى در رشته هایى که خلاقیت دارد و یا رشته هاى هنرى,به شما داده شود.طبیعت شما به مهربانى بهترین پاسخ را مى دهد و در عوض از اجبار و استبداد خشمگین مى شوید.شما نه تنها از انتقاد عصبانى
مى شوید بلکه باید بر ضد این حالت که حتى پیشنهادات هم گاهى شما را خشمگین مى کنند بجنگید.به هر حال آنقدر با هوش هستید که بتوانید بر این
خشم غریزى غلبه کرده و انتقادات را بخصوص اگر سازنده بود و از طرف دوستان
صمیمى و صادق به عمل آمده باشد,بپزیرید.باید سعى کنید بر علیه زود خشم بودن و رد کردن انتقادات دیگران بجنگید,زیرا پر تکاپو بودن شما ایجاب مى کند که اعمالتان با ملاحظه کامل انجام گرفته و در بعضى موارد محدود بشوند.از جهت عاطفى شما مجموعا موجود متعادلى هستید,فقط گاهى کمى تاثیر_ پذیر و کج خلق مى شوید.دیگران به آسانى مى توانند شما را افسرده یا خوشحال کنند.قوه تخیل بسیار زیادى دارید.با محبت,صمیمى و بخشنده هستید و دلتان مى خواهد تا جایى که مى توانید به دوستان خود کمک کنید.
شما دوست خوبى هستید,ولى اگر از کسى رو برگردانید براى همیشه به روابط
خود با او خاتمه مى دهید.سعى کنید قبل از اینکه دوستى را از زندگى خود برانید,مطمئن شوید که کار درستى مى کنید.
ماه فروردین این قدرت را به شما مى دهد که جاى خود دا در بالاترین حد کسب
و کار و زندگى اجتماعى باز کنید.اشخاص مهم شما را در راه رسیدن به شهرت
و سعادت یارى خواهند کرد.این اشخاص ممکن است حقوقدان,طبیب,
سیاستمدار,بانکدار و یا یک هنرمند باشند.در سرنوشت شما رسیدن به موقعیتى که در آن رهبر عده اى باشید و یا در دستگاه دولتى به عنوان یک فرد قابل اعتماد کار کنید,پیش بینى شده است.