تیر - عمومی اطلاع رسانی

تیر

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:30

شخصیت کلی متولدین تیرتیر,چهارمین ماه از 12 ماه شمسى است.در زمان تولدتان شما تحت تاثیر سیاره ماه که تغییر پذیر و بى ثبات مى باشد,بوده اید.ماه به شما طبیعت کمى

عجیب و غریب داده است,زیرا سمبلى از نیروهاى مخفى زندگى است.کسانى
که تحت تسلط ماه متولد شده اند موجوداتى غریزى و رازدار بوده و به طرف موضوعات مرموز و سحر آسا کشیده مى شوند.شما نه تنها قادر به نگهدارى اسرار مى باشید بلکه از این کار لذت مى برید.احتمال این هست که یک قسمت پنهانى در زندگى شما وجود داشته باشد که حتى از نزدیکترین دوست خود مخفى نگاه مى دارید.زمانى که پروژه هاى متنوع خود را پوشیده در لفافه اى از اسرار پیاده مى کنید,بیشتر پیشرفت مى کنید.رویدادهاى کمى غیر عادى زمانى براى شما رخ مى دهند که یا ماه بصورت کامل خود دیده مى شود و یا اوقاتى که ماه گرفته است.بهترین زمان براى شروع یک پروژه یت ملاقات دوستان جدید هنگامى است که ماه در اولین هفته خود(هلال)قرار گرفته باشد.به علت تمایل به ملاقات با مردم,رنج بردن از آگاهیهایى که نسبت به خود پیدا مى کنید و فقدان اعتماد به نفس,مستعد این هستید که دچار عقده حقارت بشوید.باید بدانید که داشتن این عقده در شما واقعا بى مورد است و دلیل شکل گرفتن آن,تمایل شما به زندگى در درون خودتان,حساسیت
زیاد و به آسانى جریحه دار شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن مى باشد.به شما ذهنى زیبا با صفاتى ما فوق عادى داده شده است.مى توانید بسیار خوش سیما و جذاب باشید,بخصوص زمانى که از لاک خود خارج مى شوید.هنگامى
که به دلیل خجول بودن و عدم اعتماد به نفس خود آگاه شدید,می توانید برآن غلبه کنید.
در این مورد واقعا باید سعى خودتان را بکنید زیرا اکراه شما از بودن با مردم به سادگى مى تواند تبدیل به یک فویى(ترس غیر منطقى)بشود که باعث احساس بیچارگى و بى دفاعى خواهد شد.طبیعت شما خانگى و احساساتى است.یک محیط خوشایند خانوادگى برایتان بسیار ارزشمند است و بسیارى از امیدها و افکار خودتان را در راه خلق آن به کار مى برید.شما از چیزهاى زیبا لذت مى برید:موسیقى ملایم و محیطى پر از صلح و آرامش.دعوا کردن, ناسازگارى و اغتشاش براى شما,بیش از متولدین ماههاى دیگر,رنج آور است.
شما دایما در جستجوى زیبایى و چیزهاى خوب در مردم هستید,ولى هنگامى که آنها خودشان را به خلوت شما تحمیل مى کنند,تمایل دارید به درون لاک خود پناه ببرید.گرچه شما در آرزوى انجام دادن اعمال شجاعانه هستید لیکن طبیعت شما به وسیله خجول بودن و متواضع بودن مشخص شده است.به هر حال زمانى که خوشحالى و امنیت برایتان فراهم شود,به منتهى درجه شجاعت و جرات مى رسید,خلقتان بسیار خوب و نرمش طبیعى تان به استحکام و عزم بدل مى گردد.
عشق شما به چیزهاى زیبا و خوب و ولخرجى و زیاده روى ختم مى شود,
تمایلى که بخصوص در زنان بایستى بشدت کنترل شود تا به افراط نیانجامد.
بایستى این را تشخیص بدهید و قبول کنید که پول براى شادى زندگى آینده شما مهم است,زیرا طبیعت شما طورى است که بایستى سهم خود را از چیزهاى خوب و زیباى زندگى داشته باشید.این مسئله بخصوص در مورد زنان
تیرماه بسیار مشکل است که با یک موجود بازنده سعادتمند بشوید.عشق و ازدواج براى متولدین تیر بسیار با اهمیت است.شما بخصوص به افراد جنس مخالف خیلى علاقمند هستید,گرچه تمایل شما مقدارى حالت دلربایى دارد.قدرتى که در مورد مسایل رمانتیک و احساسى دارید,نباید مورد سواستفاده قرار گیرد,زیرا بى توجهى از جانب شما ممکن است باعث شکستن قلبهاى زیادى بشود.
ماه تولد شما متمایز و مشخص است و مستعد این است که تا بینهایت در زندگى پیش بروید.جاى منطقى براى شما در موقعیتى از قردت و مقامهایى است که در پشت صحنه ها وجود دارد.در مقایسه با شخص برونگرایى که کار مى کند و با دنیا در هم مى آمیزد,طبع شما شاعرانه و خلاق است و احتمالا به سوى نویسندگى,موسیقى یا نقاشى روى مى آورید.اگر شغل دیگرى هم
داشته باشید,حداقل به عنوان تمدید قوا یا سرگرمى,به کار کردن در رشته هاى
هنرى نیازمندید.قسمت خلاق ذهن شما,کارهایى را که به ایده هاى الهامى احتیاج دارد,مناسب شما مى سازد.قسمت بسیار گسترده روحى طبیعت تیرماهى در ارتباط با خلاقیت او و تمایلش به تصوف,رهبران بسیارى را در فلسفه و مذهب بوجود آورده است.اگر بر عقده خود کم بینى خود غالب شوید,
موفقیت مادى نیز کاملا مهیاى آمدن به سوى شماست.