آبان - عمومی اطلاع رسانی

آبان

یکشنبه 26 آبان‌ماه سال 1387 ساعت 22:08

شخصیت کلی متولدین آباندر زمان تولد شما,خورشید در علامت(آبی)آبان ماه بوده است.سیاره هادی شما پلوتو می باشد.شما خوشبخت هستید که در یک ماه قوی,غریزی و اسرار آمیز تولد یافته اید زیرا شانس خوب عموما بسیاری از متولدین آبان ماه را در طول زندگی تعقیب می کند.ماه تولدتان به شما عشق و علاقه به مسایل

اسرار آمیز را داده است.شما استعداد فراگیری ستاره شناسی و سایر موضوعات اسرار آمیز را دارید.شواهد خارجی این قدرت,استعداد شما برای مطالعه و تجزیه و تحلیل مردم می باشد.بسیاری از اوقات,این فراست,قوه تشخیص و نفوذ در شخصیت سایرین,شما را برای نویسنده شدن و یا هنرپیشگی توانا می سازد.متولدین آبان ماه از نظر جسمانی فیگور محکم و استواری دارند که بسیاری از اوقات مربوط به وراثت می شود.آنها خوش قیافه و دارای شخصیتی پویا هستند.راز و رمز آنها بوسیله چشمانی که دارای جاذبه مغناتیسی است فاش می شود که بعضی اوقات تقریبا قدرت هیپنوتیزم به آنها می دهد.صدایشان معمولا نرم,مطبوع و خوشایند است.بسیاری از بزرگترین خواننده های تاریخ در این ماه متولد شده اند.خطری که برای شما وجود دارد در خلق و خویتان نهفته است.سیاره پلوتو هدایت کننده شماست و به شما طبیعتی داده است که بعضی اوقات درک و کنار آمدن با آن برای دیگران مشکل است.در شما این آمادگی است که موجودی فرار و دارای خلق و خوی انفجاری باشید.همچنین موجودی سلطه طلب بوده وشیوه خاص خود را دارید.شما مستعد عصبانی شدنهای ناگهانی هستید که اشخاص بد شانس دوروبر شما را وحشت زده می کند,لیکن طوفان به همان سرعتی که برخاسته بود فروکش
می کند و کسیکه به شما نزدیک است می تواند سریعا تسکینتان بدهد.
سپس همانقدر خوش مشرب و مطبوع می شوید که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است.این آمادگی شدید برای انفجارهای عصبانیت و خلق وخوی تند,بایستی کنترل شود.نقطه ضعف دیگرتان در آنجاست که بعضی پروژه ها را با طغیان خارق العاده نرژی شروع می کنید لیکن قبل از تکمیل کردنش,آن را کنار می گذارید.ایده های شما معمولا خوب و مناسب است و بهتر است تا آنهارا تا آخر ادامه دهید.بایستی بیاموزید که انرژیهای خود را متمرکز کنید و در زندگی خود هماهنگی بوجود بیاورید,وگرنه این احتمال هست که ه علت تفرقه حواس و پریشانی,تمام کوششهای شما بی ثمر بماند.ماه تولدتان برای شما شانسهای عالی برای موفقیت آورده است ومطمئنا می توانید بر اشکالاتی که به آنها اشاره شد غلبه کنید و انرژی خود را در کانالهای ثمر دهنده متمرکز کنید.
فکر شما قوی است,حافظه تان خوب است و استعداد و قابلیت تطبیق دارید.
گرچه کار جسمانی را دوست ندارید ولی چون قدرت تمرکز دارید می توانید هر
پروژه ای را که متعهد آن می شوید به انجام برسانید.برای شما بهتر است به جای پرداختن به کار عملی و جزئیات مربوط به یک پروژه آن را سرپرستی کنید.
مغز و فکر شما در مورد ایده های جدید,اداره کردن مسایل مالی,بالا بردن و ترقی دادن سطح رفاه دیگران,خوب کار می کند.